Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Rozwody

Zmniejszaniu się liczby małżeństw towarzyszy ciągły wzrost rozwodów, których przybywa z każdym rokiem. W roku 1999 było ich 1323, natomiast 5 lat później roczna liczba rozwodów wzrosła o niemal 600 do 1912. Niewielki spadek dało się zaobserwować w roku 2003, co było jednak tylko chwilowym zakłóceniem linii trendu.

Rysunek 28 Liczba rozwodów rejestrowanych każdego roku w województwie podlaskim w ciągu ostatnich 6 lat

Rosnąca liczba rozwodów nie jest jednak zjawiskiem typowym wyłącznie dla województwa podlaskiego. Proces ten obserwowalny jest w Polsce od dłuższego czasu i zaczyna przybierać coraz większe rozmiary. W ciągu pięciu lat, od roku 1999 do roku 2004 liczba rozwodów mających miejsce każdego roku w kraju wzrosła z 42 tysięcy do 56 tysięcy.


Rysunek 29 Liczba rozwodów rejestrowanych każdego roku w Polsce w ciągu ostatnich 6 lat

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook