Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Struktura wieku mieszkańców województwa podlaskiego

Również struktura wieku ludności województwa podlaskiego będzie ulegała istotnym zmianom wynikającym z przesuwania się na drabinie wieku wyżów i niżów demograficznych. „Piramida wieku” skonstruowana na podstawie danych odnoszących się do roku 2004 ma charakter regresywny wynikający z jej wąskiej podstawy, a więc zmniejszającej się co roku liczby urodzeń. Jeżeli taki trend utrzyma się w dalszym ciągu, wówczas może on odcisnąć istotne piętno na szeregu dziedzin życia społecznego, np. na systemie świadczeń społecznych, ochronie zdrowia oraz systemie edukacyjnym. 

Rysunek 16 Struktura wieku mieszkańców Podlaskiego („piramida wieku”)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook