Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Prognoza liczby ludności województwa do 2030 r.

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego przewidują, iż w ciągu najbliższych 25 lat ta niekorzystna tendencja będzie się utrzymywała i spowoduje[1], że w 2030 roku liczba mieszkańców Podlaskiego zmniejszy się o kolejne 84 tysiące. Można to porównać do zniknięcia w ciągu ćwierćwiecza miasta ludniejszego od Łomży, czy Suwałk lub wymazania z mapy 4 miast wielkości Sokółki. Według przewidywań, w roku 2030 teren województwa podlaskiego będzie zamieszkiwał 1118370 mieszkańców wobec dzisiejszego 1202425. Do największego spadku liczby ludności dojdzie między rokiem 2025 a 2030, kiedy to Podlaskie straci ponad 27 tysięcy mieszkańców. Zmniejszeniu ulegnie liczba ludności większości powiatów, przy czym spadek nie wszędzie będzie jednakowy. Daje się wyodrębnić obszary, na których przyjmować on będzie większe i mniejsze rozmiary. Prognozy zakładają, iż największy ubytek ludności dotknie powiaty położone na południu województwa podlaskiego: hajnowski (o niemal 11 tys.) i bielski (ponad 9 tysięcy), co oznacza odpowiednio 22- i 15-procentową stratę. Stolicy województwa ubędzie ponad 9% mieszkańców, Łomży 10%, zaś Suwałkom prawie 4,5%. Jeżeli obecne trendy demograficzne będą się utrzymywać, to zwiększeniu ulegnie populacja jedynie dwóch powiatów: suwalskiego (o niecałe 1,5%) i białostockiego (3,5-procentowy wzrost).

Zmniejszać się będzie nie tylko liczba ludności zamieszkującej miasta, ale również tereny wiejskie. W ciągu 25 lat ubędzie ponad 51 tysięcy mieszkańców miast oraz ponad 31 tysięcy mieszkańców terenów wiejskich.

Rysunek 7 Prognoza ludności województwa podlaskiego do 2030r.

Rysunek 8 Prognoza liczby ludności województwa ze względu na miejsce zamieszkania


[1] Wraz z ujemnym saldem migracji

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook