Dodana: 10 luty 2016 07:56

Zmodyfikowana: 9 luty 2017 10:39

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie rozkładu jazdy pociągów 2017/2018

Ilustracja do artykułu pkp rail-25.jpg

Rozpoczynamy kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 10 grudnia 2017 roku. Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy pociągów regionalnych.

Na zgłoszenia czekamy w okresie od 13 do 26 lutego 2017 roku.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na nasz adres e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl

W tytule e-maila prosimy napisać: „Konsultacje społeczne RJP 2017/2018"

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  2. ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  3. dotyczące połączeń dalekobieżnych (np.: pociąg relacji Białystok – Warszawa, Hajnówka – Warszawa) i międzynarodowych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu)
  4. z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  5. zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Nadmieniamy, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, takich jak ilość: środków finansowych w dyspozycji województwa, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook