Dodana: 26 listopad 2012 09:10

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2016 14:06

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnego kolejowego transportu osób

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnego kolejowego transportu osób 

zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015.1440 j.t.) Samorząd Województwa Podlaskiego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnego kolejowego transportu osób na sieci kolejowej położonej na terenie Województwa Podlaskiego.

Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego

Województwo Podlaskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego                    

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia     
Przewidywane udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015.1440 j.t.)

Rodzaj transportu i zasięg sieci komunikacyjnej
Organizator planuje udzielić zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na sieci kolejowej położonej na terenie Województwa Podlaskiego.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia.
Przewidywane rozpoczęcie procedury 18.l.2016 r.

 

Białystok, dnia 15 stycznia 2015 r.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook