Dodana: 13 listopad 2012 12:37

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 12:49

Przystanki GDDKiA

Przystanki GDDKiA

Poniżej, zamieszczony został wykaz przystanków komunikacji zbiorowej (w podziale na poszczególne ciągi dróg) wraz z warunkami i zasadami korzystania z tych przystanków, zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z których mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej oraz warunki i zasady korzystania z przystanków, do pobrania poniżej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/1979/przystanki-autobusowe  

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook