Dodana: 19 wrzesień 2013 10:53

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2013 10:53

Konsultacje społeczne Planu Transportowego

Konsultacje społeczne Projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”.

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transport zbiorowego dla Województwa Podlaskiego” jest wiodącym dokumentem, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2017 – 2025 w przewozach autobusowych
i kolejowych o charakterze wojewódzkim realizowane w ramach użyteczności publicznej.

Opinie/uwagi do dokumentu przekazywać można od dnia 20 września 2013 roku do dnia 11 października 2013 roku na formularzu konsultacyjnym.

Opinie/uwagi krytyczne uzyskane w toku konsultacji powinny wskazywać propozycje alternatywnych rozwiązań oraz zwięzłe uzasadnienie stanowiska.

Uczestnicy konsultacji społecznych składający opinie/uwagi zobowiązani są do podania danych umożliwiających w razie potrzeby kontakt zwrotny.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazywać podczas spotkań konsultacyjnych, przesyłając je pocztą elektroniczną na adres: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Referat Infrastruktury Technicznej, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które wpłynął do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w okresie od 20 września 2013 roku do 11 października 2013 roku.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

2 października 2013r. – Bielsk Podlaski, Starostwo Powiatowe
(ul. 11 Listopada 4), godz. 13:00

3 października 2013r. – Suwałki, Urząd Miejski (ul. Mickiewicza 1), godz.13:00

9 października 2013r. – Łomża, Urząd Miejski (ul. Stary Rynek 14), godz.13:00

10 października 2013r. – Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  (ul. Wyszyńskiego 1), godz.13:00

Tematem przewodnim spotkań konsultacyjnych, będą kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2017 – 2025 w przewozach autobusowych i kolejowych o charakterze wojewódzkim realizowane w ramach użyteczności publicznej, określone w projekcie
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transport zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”.

formularz_konsultacyjny[1].doc

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook