Dodana: 24 styczeń 2020 14:30

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2020 14:30

Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka

Setki wiernych i gości z całego kraju żegnały w czwartek (23.01) biskupa seniora Stanisława Stefanka w Katedrze św. Archanioła w Łomży, ordynariusza diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011. W uroczystościach wzięło udział wielu samorządowców z regionu. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował marszałek Artur Kosicki i Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku.

Ilustracja do artykułu Pogrzeb śp. bp Stanisława Stefanka-22.jpg

Mszy świętej pogrzebowej, w której uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów z całego kraju, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznańsk, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

- Dzisiaj chowamy go w łomżyńskiej katedrze dziękując Panu Bogu za dobro, jakiego doświadczyliśmy dzięki jego obecności na ziemi i przepraszając za popełnione przez niego grzechy - mówił na początku uroczystości abp Stanisław Gądecki.

Homilię poświęconą biskupowi Stefankowi wygłosił bp Ignacy Dec, ordynariusz Diecezji Świdnickiej. Wspominał nie tylko historię jego posługi począwszy od przyjęcia przez niego świeceń kapłańskich, ale także energię i zaangażowanie. - Twoje słowa, wygłaszane z pasją, poruszały wiernych. Dziś zamilkły Twoje usta. Ale ślady tych wystąpień pozostały w naszych sercach – wspominał.

Telegram kondolencyjny skierował papież Franciszek. Odczytał go kanclerz łomżyńskiej kurii, ksiądz kanonik Andrzej Szurawski.  "Z wielką przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci jego ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, emerytowanego ordynariusza diecezji łomżyńskiej. Dał się poznać jako gorliwy pasterz, a także jako wieloletni, ofiarny koordynator duszpasterstwa rodzin i kustosz instytutu dedykowanego tej gałęzi duszpasterstwa w Łomiankach" - napisał papież Franciszek.

Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Andrzeja Dudy. "Łączę się w żalu i modlitwie ze wszystkimi, którzy towarzyszą mu w jego ostatniej drodze. Z głębokim szacunkiem wspominam dzisiaj jego służbę Bogu i ludziom" - napisał Andrzej Duda.

Tuż po ogłoszeniu informacji o odejściu bp Stefanka, słowa uznania i wdzięczności wyraził także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, pisząc: „Dziękujemy za lata wspaniałej posługi kapłańskiej i biskupiej. Za zaangażowanie w życie województwa, a zwłaszcza walkę o rodzinę, patriotyzm, mądre słowa i dobroć”.

Głos zabrali także wybrani goście oraz najbliższa rodzina zmarłego.
Biskup Stanisław Stefanek pochowany został w katedralnej krypcie biskupów łomżyńskich, pod posadzką kaplicy Matki Boskiej Pięknej Miłości.

mn


*****
Śp. ksiądz biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Pełnił posługę biskupa łomżyńskiego od 1996 do 2011 r., a wcześniej od 1980 do 1996 - biskupa pomocniczego diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Był zakonnikiem Towarzystwa Chrystusowego. W latach 1993-2008 wykładał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W ramach Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył Radzie ds. Rodziny, był również członkiem prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny. W 2009 r. odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także m.in. honorowe obywatelstwo Łomży (2016) oraz Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego (2018). Miał 84 lata, w tym 60 lat kapłaństwa i niespełna 40 lat biskupstwa.

facebook