Dodana: 7 listopad 2018 20:01

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 21:11

Po blisko półrocznej przerwie rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany

W środę, 7 listopada br. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z nowym wykonawcą. Umowa zakłada, że roboty mają się zakończyć do lipca 2020 r.

Ilustracja do artykułu Zdjęcie.jpg

Przerwa w rozbudowie drogi  spowodowana była zejściem z placu budowy i rezygnacją z kontynuowania poprzedniego wykonawcy. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił w kolejnym przetargu we wrześniu br. nowego wykonawcę: konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego jako liderem. Do czasu zakończenia prac, czyli do lipca 2020 r. należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, co szczególnie dotknie ruch tranzytowy oraz lokalny w gminach: Ciechanowiec, Perlejewo i Grodzisk.

Projekt przebudowy i budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 690 Ciechanowiec-Ostrożany, którego wartość nowy wykonawca wycenił na ok. 153 mln zł, realizowany jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Art./pzdw

oprac.ak

facebook