Dodana: 29 październik 2020 15:25

Zmodyfikowana: 30 październik 2020 08:09

Od 8 listopada nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO

POLREGIO informuje, że 8 listopada 2020 roku zmienia się rozkład jazdy pociągów na terenie województwa podlaskiego. Wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zastępczej na trasie Białystok – Szepietowo.

Pociągi stojące na torach na Dworcu PKP w Białymstoku.

Zmiany na trasie Białystok - Szepietowo

Trwająca od 30 sierpnia br. przebudowa linii kolejowej „Rail Baltica” wprowadziła zmiany w organizacji ruchu pociągów na trasie Białystok – Szepietowo. Część pociągów została zastąpiona autobusami komunikacji zastępczej na całej trasie, bądź jej części. Od 8 listopada 2020 roku nie zmieni się liczba pociągów kursujących na tej trasie i w dalszym ciągu będzie ich pięć. Natomiast już tylko za jedną parę pociągów, z dwóch dotychczasowych, autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały na całej trasie. Za pięć par pociągów (o jedną parę więcej) komunikacja zastępcza będzie kursowała na odcinku Łapy – Szepietowo i Szepietowo – Łapy, a na pozostałej części trasy będzie kursował pociąg.

Zmienią się godziny kursowania zarówno pociągów, jak i autobusów komunikacji zastępczej. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie na bieżąco rozkładów jazdy.

Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań komunikacji zastępczej. Z powodu trudności z dojazdem do niektórych przystanków kolejowych, zamiast na przystankach Białystok Wiadukt i Klepacze, autobusy zatrzymują się na najbliżej położonych przystankach BKM, a w miejscowościach: Niewodnica, Bojary, Uhowo i Szymbory-Andrzejowięta postoje są na przystankach PKS. Natomiast za przystanek kolejowy Zdrody Nowe funkcjonuje przystanek zastępczy w miejscowości Zdrody Stare, za Racibory – przystanek zastępczy w miejscowości Nowe Racibory, a w Jabłoni Kościelnej przystanek zastępczy jest położony obok stadionu „orlik”. Do pozostałych stacji i przystanków kolejowych na tej trasie, autobusy komunikacji zastępczej dojeżdżają.   

Aby ułatwić osobom uczącym się, studiującym i pracującym codzienne dojazdy na tej trasie, od 8 listopada br. bilety okresowe POLREGIO (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) będą honorowane w pociągu IC 61171 „Karkonosze” Szepietowo (7:15) – Łapy (7:45) – Białystok (8:02) z postojami na wszystkich przystankach pomiędzy Szepietowem a Łapami, a także w IC 10154 „Zamenhof” Białystok (16:17) – Łapy (16:35) – Szepietowo (16:58) i IC 16170 „Karkonosze” Białystok (21:10) – Łapy (21:29) – Szepietowo (21:51). Te dwa pociągi będą się zatrzymywały w Zdrodach Nowych i w Jabłoni Kościelnej. Bilety okresowe POLREGIO honorowane będą również w pociągu 10105 "Zamenhof" na odcinku Łapy (15:08) - Białystok (15:25) bez postojów pośrednich.

POLREGIO przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami sanitarnymi i ograniczeniem liczby podróżnych w pociągach PKP Intercity do 50% miejsc siedzących, obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni posiadać odpłatny bilet dodatkowy (koszt 1 zł). Bilety dodatkowe są dostępne w kasie biletowej, w internetowym systemie sprzedaży e-IC, w aplikacjach mobilnych oraz u konduktora przed wejściem do pociągu, na przystankach gdzie nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna. Informujemy, że po zakończeniu terminu ważności biletu okresowego podróżni mogą ubiegać się o zwrot należności za zakupione bilety dodatkowe (miejscówki) od PKP Intercity, w drodze reklamacji.

Przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych i także z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Zmiany na pozostałych trasach

Również na pozostałych trasach w naszym regionie zmienią się godziny kursowania niemal wszystkich pociągów POLREGIO, w tym na wcześniejsze, jak np. odjazdy większości pociągów na trasie Białystok - Czeremcha, a także na trasie Białystok - Ełk.

Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl

Połączenia do Kowna

Zgodnie z decyzją Kolei Litewskich, z powodu panującej epidemii, do końca roku 2020 nie zostaną przywrócone połączenia POLREGIO do Kaunas (Kowna). Będą natomiast funkcjonowały sobotnio-niedzielne połączenia do Trakiszek.

źródło: POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku

oprac. Paulina Dulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook