Dodana: 11 wrzesień 2019 11:28

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2019 11:29

Królewska część Łomży ma swoją arterię

– Doczekaliśmy czasów, kiedy nie ma jeszcze domów, a gotowe są już drogi. To cieszy, bo na tym polega standard europejski i światowy podobnych inwestycji - podkreślił podczas wtorkowego (10 września br.) otwarcia ulicy Kazimierza Wielkiego w Łomży Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. To kluczowa droga na powstającym Osiedlu Wschód.

Rząd osób stojących na drodze tuż po przecięciu biało-czerwonej wstęgi. Jej części wciąż trzymają w dłoniach. Niektórzy klaszczą w dłonie.

Będzie to prawdziwie „królewska” część miasta, bo swoje ulice będą tam mieli monarchowie - m. in. Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło czy Stefan Batory. Mieszkańcom osiedla będzie można zazdrościć nie tylko adresów, ale również widoków, co zauważył wicemarszałek – za ich oknami rozciągać się będzie przepiękny pejzaż doli Narwi.

– Widok zapiera dech w piersiach, władze miasta mogą ogłaszać: zapraszamy inwestorów  – dodał wicemarszałek Marek Olbryś.

Ulica Kazimierza Wielkiego to zupełnie nowa droga łącząca historyczne w tej części miasta ulice Kierzkową i Wąską. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 4,4 mln zł z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 2,7 mln zł.

– Ulica otwiera nam cały teren pod zabudowę i zasadniczo skraca połączenia komunikacyjne  z centrum miasta do dzielnic nad Narwią – mówił Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta Łomży.  – Tempo prac było imponujące, bo zaczynaliśmy w grudniu, a w pierwszych dniach września otwieramy gotową drogę Garlicki za decyzje dotyczące dofinansowania podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu  i wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu. Wyrazy wdzięczności przekazał także  przedstawicielom grupy PGE, która w błyskawicznym tempie zrealizowała  przebudowę swoich sieci. Specjalne podziękowania otrzymała poseł Bernadeta Krynicka (także od wicemarszałka Marka Olbrysia)  za konsekwentnie i skuteczne zabiegi o ważne dla miasta i województwa inwestycje.

– Myślę, że chociaż podobnych wydarzeń w najbliższym czasie będziemy mieli sporo, także w związku z zadaniami realizowanymi przez województwo, to jednak się nam nie znudzą –  zaznaczył wicemarszałek Marek Olbryś.

Tekst i fot. Maciej Gryguc, opr. sm

 

***

Ulica Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Wschód  to ponad 635 metrów długości i 6 szerokości,  obustronne chodniki z kostki brukowej oraz zjazdy do przyległych działek. Dodatkowo powstało pełne uzbrojenie techniczne: kanalizacja, sieć oświetlenia ulicznego, sieci teletechniczne oraz przebudowano istniejące na osiedlu sieci energetyczne SN i NN. W latach poprzednich wykonano też sieci wodociągowe oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Roboty wykonała wyłoniona w przetargu firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

 

facebook