Dodana: 1 marzec 2020 09:52

Zmodyfikowana: 1 marzec 2020 09:52

Konwent Marszałków na Podkarpaciu

Marszałkowie wszystkich województw, w tym Artur Kosicki, spotkali się w czwartek (27.02) w Arłamowie na Pogórzu Przemyskim w województwie podkarpackim. Obrady poświęcono problematyce i wyzwaniom, przed jakimi stają samorządy województw.

Ilustracja do artykułu Konwent Marszałków w Arłamowie (10).jpg

Konwent Marszałków poprzedziło posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej. Podczas spotkania marszałek Artur Kosicki podkreślił, że podjął szereg starań służących kontynuacji Programu; m.in. podczas ubiegłorocznego Zgromadzenia Ogólnego CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) w Palermo zaprezentował stosowne stanowisko na Komisji ds. Morza Bałtyckiego. Tematyka ta była poruszana także podczas wizyt w Podlaskiem:  premiera Mateusza Morawieckiego w październiku ub.r. oraz  Andrzeja Dudy, prezydenta RP, s tyczniu bieżącego roku. Również w styczniu  rozpoczęte starania, za pośrednictwem m.in. Andżeliki Anny Możdżanowskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego, o możliwość zaprezentowania stanowiska w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+ na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego  

- Polska Wschodnia była prezentowana i omawiana także podczas konsultacji społecznych aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – zaznaczył marszałek Kosicki.

Tematyka konwentu jest związana z nową perspektywą finansową, polityką senioralną i wyzwaniami ekologicznymi. Swoje wystąpienia na konwencie zaprezentowali m.in.  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Andriana Sukova, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Judit Rozsa, kierownik działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zakończenie obrad, samorządowcy będą głosować nad przyjęciem wspólnych stanowisk dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, gospodarowania odpadami, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Konwent Marszałków zakończy się w piątek (28.02).

facebook