Dodana: 16 luty 2004 12:31

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:31

PHARE 2002

W ramach wdrażanego w 2004 roku programu PHARE 2002 oraz Sektorowego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego będą mogły ubiegać się o dotacje pokrywające część kosztów realizacji projektów mających na celu podniesienie potencjału i możliwości rozwoju.

Dotacje będą przyznawane w ramach następujących programów:

I.Regionalny Program Wsparcia dla MŚP, obejmujący następujące programy:

1.   Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2.   Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

W przypadku pierwszego projektu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje w wysokości od 2.000 do 50.000 euro (nie więcej niż 25 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) na zakup nowych maszyn, urządzeń i środków transportu, nowych mebli w zakresie działania obiektów gastronomicznych i hoteli czy kosztów instalacji i uruchomienia inwestycji.

W przypadku Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw będzie można ubiegać się o dotacje na usługi specjalistów w dziedzinie projektowania i zakupu rozwiązań informatycznych, koszty wdrożenia nowych rozwiązań IT oraz szkolenia pracowników w powyższym zakresie. Możliwa wysokość dotacji to kwota od 1.000 do 10.000 euro, jednak nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.

II.  Sektorowy Program Rozwoju Przedsiębiorstw, obejmuje 7 projektów:

1.Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie

Dotacje w zakresie:
usług doradczych mających na celu opracowanie planu rozwoju w oparciu o nowe technologie,
kosztów inwestycji, zakupu i wdrożenia nowych technologii.
Wysokość dotacji:
usługi doradcze - kwota od 1.500 do 10.000 euro,
nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.
dotacje inwestycyjne - kwota od 30.000 do 100.000 euro,
nie więcej niż 25 % kosztów przedsięwzięcia


2. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw.
Dotacje w zakresie:
doradztwa w dziedzinie opracowania i pozyskania najodpowiedniejszej formy finansowania zewnętrznego, usług audytorskich.
Wysokość dotacji:
kwota do 15.000 euro,
nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.


3. Wstęp do jakości.
Dotacje w zakresie:
kosztów uzyskania, bądź potwierdzenia znaku jakości, certyfikatu lub atestu, innych kosztów związanych z wprowadzeniem systemów kontroli jakości.
Wysokość dotacji:
kwota od 1.000 do 13.500 euro,
nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.

4. Ścieżka od innowacji do biznesu – usługi doradcze.
Dotacje w zakresie:
kosztów usług konsultingowych, związanych ze wsparciem procesu zarządzania przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o innowacje.
Wysokość dotacji:
kwota od 3.000 do 30.000 euro,
nie więcej niż 90 % kosztów przedsięwzięcia w przypadku zarejestrowania i uruchomienia nowej działalności oraz nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia w przypadku już istniejących firm.

5. Ścieżka od innowacji do biznesu – dotacje inwestycyjne.
Dotacje w zakresie:
kosztów zakupów inwestycyjnych przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie i innowacje, innych kosztów niezbędnych do realizacji projektu (oprogramowanie, patenty).
Wysokość dotacji:
kwota od 5.000 do 75.000 euro,
nie więcej niż 25 % kosztów przedsięwzięcia.

6. Dostęp do usług innowacyjnych.
Dotacje w zakresie:
kosztów usług w zakresie modernizacji produkcji, opartej na innowacjach, kosztów usług skierowanych na zwiększenie produktywności i jakości, opartych na rozwiązaniach innowacyjnych.
Wysokość dotacji:
kwota od 1.500 do 15.000 euro,
nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP.
Dotacje w zakresie:
usług doradczych w dziedzinie BHP, kosztów zakupu wyposażenia ochronnego.
Wysokość dotacji:
usługi doradcze - kwota od 1.000 do 4.000 euro,
nie więcej niż 60 % kosztów przedsięwzięcia.
dotacje inwestycyjne - kwota od 2.000 do 50.000 euro,
nie więcej niż 25 % kosztów przedsięwzięcia

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook