Dodana: 16 luty 2004 12:31

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:31

                               

Obsługą programów przedstrukturalnych Unii Europejskiej PHARE na Podlasiu zajmuje się Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), którą jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR).  Współpracuje ona w tym zakresie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Spraw Socjalnych. W ramach zadań, Regionalna Instytucja Finansująca jest odpowiedzialna za promowanie wśród beneficjentów (głównie małych i średnich przedsiębiorców, ale także samorządów lokalnych) poszczególnych rodzajów dotacji, przyjmowanie i ocenę wniosków o dotację, monitorowanie i administrację związaną z udzielonymi dotacjami.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook