Dodana: 7 maj 2004 08:39

Zmodyfikowana: 7 maj 2004 08:39

Realizacja Phare 2001 na Podlasiu

Do 30 kwietnia 2004 r. złożono 387 wniosków, z czego 238 poprawnych (61,5%) oraz 211 umów zawarto na kwotę dofinansowania  ponad 3 823 tys. euro. Jest to efekt realizacji na Podlasiu programów regionalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Phare 2001.

Ostatnie wnioski przedsiębiorcy złożyli w marcu bieżącego roku. Dotychczas zrealizowano w całości 38 z zawartych umów na kwotę prawie 850 tys. euro. Reszta jest w trakcie realizacji – informuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego będącą Regionalną Instytucją Finansującą w regionie.

Największym zainteresowaniem wśród podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP cieszył się Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Łącznie do FDI w ramach Phare 2001 wpłynęło 328 wniosków o kwocie wnioskowanych dotacji ponad 6,6 mln euro. Z tego 202 wniosków było poprawnych, a przyznanych zostało 180 dotacji o łącznej wartości 3.729.829 euro. Firmy, które otrzymały dotacje reprezentują różne branże: budowlaną, informatyczną, transportową, usług motoryzacyjnych, usług rolniczych, usług konsultingowych i doradczych, usług medycznych, produkcji spożywczej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: samochodów ciężarowych i specjalistycznych, autobusów, naczep, sprzętu budowlanego i drogowego, wyposażenia stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowej, maszyn przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych, komputerów i oprogramowania. Średnia wartość przyznanej dotacji wynosi – 20 tys. euro. Najwyższe kwoty dotacji (rzędu 45 – 50 tys. euro) dotyczą zakupu: samochodów ciężarowych i specjalistycznych, naczep samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych, linii technologicznych (cynkowni, cięcia laserowego, produkcji okien, produkcji folii polietylenowej, granulacji pasz) oraz komputerowych ośrodków obliczeniowych.

W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw, przedsiębiorcy złożyli 21 wniosków. 14 z nich było poprawnych i tyle przyznano dotacji na łączną kwotę 49.196 euro. Firmy ubiegające się o dofinansowanie reprezentują branżę budowlaną, handlową, są wśród nich również  spółki prowadzące stacje paliw, zajmujące się usługami projektowo-wdrożeniowymi budownictwa przemysłowego, produkcją i dystrybucją systemów instalacji centralnego ogrzewania oraz firma świadcząca usługi mechaniki pojazdowej.
Przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie usług doradczych i konsultingowych, dotyczących opracowania strategii rozwoju firmy, biznes planu nowego przedsięwzięcia oraz opracowania dokumentacji technicznej inwestycji związanych z rozwojem firmy.
Średnia wartość przyznanej dotacji wynosi - 3.870 euro. Najwyższe kwoty dotacji (rzędu 4 – 5 tys. euro) dotyczą przygotowania dokumentacji technicznych planowanych inwestycji oraz opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

34 wnioski od podlaskich przedsiębiorców wpłynęły do RIF-u w ramach  Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych. Tylko 16 spośród nich było poprawnych i tyle też przyznano dotacji o wartości 92.306,68 euro. Firmy ubiegające się o dofinansowanie w tym programie reprezentują branżę motoryzacyjną, budowlaną oraz handlową.
Przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowania uczestnictwa w międzynarodowych targach, promocji produktu oraz kojarzenia partnerów. Średnia wartość przyznanej dotacji wynosi - 7.500 euro . Najwyższe kwoty dotacji (rzędu 9 – 10 tys. euro ) dotyczą udziału w targach oraz promocji produktów.

Najmniejszą popularnością wśród małych i średnich firm (tylko cztery złożone wnioski) cieszył się   Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych.  Przyznano w nim cztery dotacje o wartości 9.305,62 euro. Zadaniem Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych jest wspieranie przedsiębiorstw rozwijających się w oparciu o technologie internetowe. W ramach tego programu przedsiębiorcy korzystają z dotacji na usługi doradcze związane z rozwojem firmy oraz na rozwój działalności.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook