Dodana: 16 kwiecień 2007 11:40

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2007 11:40

Nabór zgłoszeń do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych  ogłasza nabór zgłoszeń do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgłoszenia w formacie dostępnym pod adresem internetowym: www.mrr.gov.pl należy przesłać listem poleconym bądź pocztą kurierską do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w prawidłowo oznaczonej kopercie do dnia 18 sierpnia 2006 r.  

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia dostępna jest pod adresem internetowym: www.mrr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Departamencie Koordynacji Programów Regionalnych, e-mail: porpw@mrr.gov.pl, tel. (22) 536 73 51, (22) 536 73 52, (22) 536 73 56, (22) 536 73 58.

Uwaga! Na stronie internetowej www.mrr.gov.pl znajduje się projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów. W związku z powyższym do czasu zatwierdzenia dokument może podlegać niewielkim modyfikacjom. Prosimy zwracać uwagę na aktualizacje.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook