Dodana: 16 kwiecień 2007 11:40

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2007 11:40

Polityka regionalna

Gospodarka województwa podlaskiego to przede wszystkim przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany, maszynowy. Szczególnie dynamicznie rozwija się przemysł spożywczy. W Podlaskiem działają duże zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu, zbóż, browary. Podlaskie mleczarnie należą do największych i najnowocześniejszych w kraju. Działają w oparciu o nowoczesne technologie, wiele z nich posiada certyfikaty ISO. Niektóre mają prawo eksportu swoich produktów do Unii Europejskiej. Przemysł lekki to przede wszystkim produkcja różnego rodzaju tkanin, dywanów, wyrobów runowych. Istotną gałęzią gospodarki jest przemysł drzewny, pracujący w oparciu o surowce, pochodzące z naszego regionu (produkcja parkietów, mebli, stolarki, elementów konstrukcji domów).  W przemyśle budowlanym dominują firmy zajmujące się produkcją ceramiki, kostki brukowej, silikatów. Nie można także pominąć przemysłu maszynowego, produkującego różne urządzenia, części, podzespoły. Oprócz przemysłu spożywczego do najbardziej dynamicznie rozwijających się działów gospodarki należą usługi z otoczenia biznesu: konsultingowe, doradcze, ochroniarskie, bankowe.


        Atuty

 • przygraniczne położenie
 • funkcjonujące placówki naukowe, fundacje i stowarzyszenia  pracujące  na rzecz rozwoju regionu
 • wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych oraz aktywność i dynamiczny rozwój sektora prywatnego
 • baza rodzimych surowców niezbędnych do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, budowlanego
 • dobry układ sieci powiązań komunikacyjnych
 • dynamiczny rozwój telefonizacji
 • wysokospecjalistyczna produkcja mleczarska
 • rozwój działalności pozarolniczej na wsi
 • czyste i mało zmienione działalnością człowieka środowisko naturalne
 • wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe
 • bogactwo kultury materialnej i narodowościowej
 • rozwinięty system kształcenia ponadpodstawowego i wyższego


       Szanse

 • otwarcie gospodarki na współpracę międzynarodową w tym rozwój współpracy przygranicznej
 • rozbudowa infrastruktury granicznej
 • silne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze strony krajowych i międzynarodowych programów pomocowych
 • przebieg sieci transportowej w oparciu o korytarz transeuropejski VIA BALTICA
 • realizacja rządowego programu budowy i modernizacji dróg, w tym szybkiego ruchu
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w oparciu o programy pomocowe
 • rozwój produkcji rolniczej metodami ekologicznymi i integrowanymi
 • rozwój produkcji materiałów budowlanych w oparciu o lokalne surowce
 • rozwój współpracy z aglomeracją warszawską

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook