Dodana: 8 październik 2007 07:40

Zmodyfikowana: 8 październik 2007 07:40

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008 określa zakres wsparcia udzielonego z budżetu państwa na realizację w województwie podlaskim działań ZPORR do końca 2008 roku oraz dwóch zadań wskazanych w budżecie państwa na rok 2007, tj. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku w kwocie dofinansowania środkami budżetu państwa 12 mln zł oraz modernizacja drogi do posterunku radarowego w gm. Szypliszki kwota dofinansowania środkami budżetu państwa 1 mln zł.  

23 lipca 2007 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008. Kontrakt zawarty został między Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Samorządem Województwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego

W kontrakcie wojewódzkim na lata 2007-2008 obowiązują wzory dokumentów, umów oraz karta zadania identyczne jak stosowane przy wdrażaniu kontraktów edycji 2005-2006. W odróżnieniu od lat poprzednich nie przewiduje się etapu naboru projektów do kontraktu.

Departament Polityki Regionalnej,

Emilia Młynarska-Marczuk (2008 rok)
tel. 085 74 97 514,

Marcin Nawrocki
tel. 085-74-97-430

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook