Dodana: 11 maj 2019 18:41

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:41

Dzisiaj budować na wartości dnia wczorajszego – Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich

Było uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, apel poległych, wręczenie medali i odznaczeń oraz salwa honorowa i defilada. W sobotę (11 maja br.) w Białymstoku odbyły się obchody święta 10. Pułku Ułanów Litewskich. Marszałka Artura Kosickiego podczas uroczystości reprezentował Tomasz Szeweluk, dyrektor Gabinetu Marszałka, który w jego imieniu złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Tomasz Szeweluk, dyrektor Gabinetu Maszałka, składa kwiaty pod tablicą pamiątkową

Sobotnie obchody rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele pw. Św. Stanisława B.M. Następnie poczty sztandarowe przemaszerowały na plac koszar 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Kawaleryjskiej. Właśnie tam przez kilkanaście lat stacjonowali żołnierze pułku.

Pod tablica pamiątkową złożono kwiaty, oddając hołd poległym i zmarłym Ułanom. Była też salwa honorowa i okolicznościowe wystąpienia.

Ta jednostka, do której pamięci i tradycji dzisiaj się odwołujemy, powstawała na progu odzyskiwania niepodległości, kształtowania granic. Uczestniczyła w wielkim wysiłku naszego narodu, aby tę świeżo odzyskaną niepodległość utrzymać – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski. – Była to jednostka, która wzrastała tutaj, w okolicy Łap, w Pietkowie, stąd silna więź z mieszkańcami Białegostoku i całego regionu.

Reprezentujący posła Krzysztofa Jurgiela, Henryk Dębowski, przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miasta Białegostoku, podkreślił, że ułani litewscy zdali celująco egzamin z patriotyzmu. Odczytał on list od posła, w którym można było przeczytać m.in., że „mamy obowiązek oddać cześć chwalebną ofierze życia ułanów litewskich. Wyrazić wdzięczność za bohaterski wysiłek obrony i męczennictwa za patriotyzm wykazany w walce z odwiecznymi wrogami naszego kraju. Obecnie coraz szerzej otwierając się na współpracę europejską i na integrację, powinniśmy prowadzić własną politykę historyczną. Bronić od zapomnienia tradycje walk o niepodległość, podkreślać wkład Polski w dzieje Europy. Słowem, budować własne poczucie i godności”.

Po wystąpieniach wręczono medale i odznaczenia pułkowe. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadawany na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Eugenii Kuli wręczył wojewoda Bohdan Paszkowski. Trzem ułanom nadano barwy pułkowe.

Uroczystość zakończyła defilada, w której udział wzięły Szwadrony Kawalerii, kampania honorowa wystawiona przez 5. kompanię rozpoznawczą 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz Orkiestra Wojskowa z Giżycka.

Historia pułku sięga powstania listopadowego, odtworzono go podczas odzyskiwania niepodległości w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1918 roku w Pietkowie niedaleko Białegostoku. Przez wiele lat formacja stacjonowała w koszarach przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku mocno wrastając w historię tego miasta.

Wielokrotnie żołnierze tej formacji stawali w obronie granic i niepodległości kraju. Walczyli m.in. w Bitwie Warszawskiej i w obu wojnach światowych. Obecnie tradycję ułanów 10. Pułku podtrzymują miłośnicy wojskowości i jazdy konnej.

Święto pułkowe obchodzone jest w Polsce 8 maja, w rocznicę dojścia pułku do Dniepru w 1920 roku. Tegoroczne obchody Święta objęte zostały patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. 

ms

 

facebook