Dodana: 1 marzec 2020 20:27

Zmodyfikowana: 2 marzec 2020 09:00

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Podlaskiem

Apel Poległych, salwa honorowa i złożenie przez delegacje kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku – tak w niedzielę (1.03) zainaugurowane zostały wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości Marszałka Województwa Podlaskiego reprezentował Tomasz Szeweluk, dyrektor jego Gabinetu.

Ilustracja do artykułu Żołnierze Wyklęci (1 of 1)-5.jpg

Ten dzień to czas pamięci o tych żołnierzach, którzy w obliczu sowieckiej okupacji, nie złożyli broni i dalej trwali na posterunku”.

- Nie było dla nich innej alternatywy, mogli co najwyżej być łapani w obławach, torturowani, skazywani w pseudoprocesach przez sądy, które nie miały prawa wydawać na nich żadnych wyroków, mogli być skazywani na śmierć, a potem pod osłoną nocy, jak to się działo, mogli być chowani w bezimiennych dołach – mówił Piotr Kardela, dyrektor białostockiego oddziały Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Podczas uroczystości podkreślano, że wolą przeciwników Żołnierzy Wyklętych, było nie tylko ich fizyczne unicestwienie, ale też zatarcie pamięci o nich. Narodow Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to dowód na to, że się nie udało, a misją współczesnych jest przekazywanie tej pamięci kolejnym pokoleniom.


Dyrektor Tomasz Szeweluk po uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym złożył, w imieniu marszałka Artura Kosickiego, kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: na budynku białostockiego Kina Ton, w którym w drugiej połowie lat 40. XX w. odbywały się procesy pokazowe przeciw żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego i przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wieniec od marszałka złożony został także pod pomnikiem Danuty Siedzikówny ps. Inka na Skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Parku Planty.

W uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym wzięli udział m.in. senator Mariusz Gromko, wojewoda Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanckich, służb mundurowych i duchowieństwa.


Małgorzata Sawicka


***

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wprowadziła ustawa z 3 lutego 2011 r., uchwalona z inicjatywy śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. W preambule tego dokumentu, czytamy: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

 

 

facebook