Dodana: 19 luty 2020 12:01

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 15:41

Drogowcy przeanalizują wariant obwodnicy Augustowa zgłoszony przez burmistrza

Wariant obwodnicy Augustowa przedstawiony przez burmistrza miasta będzie poddany formalnej analizie w ramach budowy obwodnicy miasta – poinformowali w środę (19.02) podczas konferencji prasowej Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ilustracja do artykułu Konferencja dot. obwodnicy Augustowa 08.jpg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku i Ministerstwo Infrastruktury włącza wariant budowy obwodnicy Augustowa zgłoszony przez mieszkańców i burmistrza  do procedury budowy obwodnicy miasta. 

W listopadzie 2019 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił rządowy plan budowy w całym kraju 100 obwodnic. W naszym regionie, w ramach programu ma powstać pięć tras – w Zambrowie, Suchowoli, Sztabinie, Białobrzegach i Augustowie.
Największy sprzeciw mieszkańców i samorządowców wzbudziły warianty zaproponowane przez drogowców dotyczące trasy augustowskiej. Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa przedstawił wariant dłuższy, ale omijający miasto „szerokim łukiem”.  Dzięki wsparciu samorządu województwa i przychylności GDDKiA „wariant burmistrza” zostanie poddany formalnej analizie.

- Po tym jak burmistrz miasta zwrócił się do nas i do GDDKiA, podjęliśmy działania, aby rozwiązanie zgodne z wolą mieszkańców było wzięte pod uwagę i aby zaproponowany przez samorządowców wariant był formalnie analizowany w ramach prac nad obwodnicą Augustowa. Udało się  – mówił marszałek Artur Kosicki - Wariant burmistrza będzie włączony do procedury, tak aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie pod względem środowiskowym i społecznym.

Jak podkreślał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, sześć wcześniej zaproponowanych wariantów wzbudziło ostry sprzeciw augustowian.

- Ich realizacja oddzieliłaby mieszkańców miasta od jeziora Sajno, na cenne tereny środowiskowe i turystyczne wróciłby hałas – mówił Mirosław Karolczuk  – Wariant przedstawiony przez nas to kompromis, który pozwala zachować cenne przyrodniczo i turystyczne obszary Augustowa, a jednocześnie pozwala zrealizować decyzję o modernizacji drogi krajowej nr 16 i podniesienie jej nośności do takiej, która pozwoli żeby jeździły nią TIR-y.

Wariant przedstawiony przez burmistrza jest prawie trzykrotnie dłuższy od tras zaproponowanych pierwotnie – wynosi ok. 17 km. Ale jak podkreśla dyrektor Borzuchowski, koszt budowy nie musi być dużo wyższy, jak wskazywałaby na to długość drogi.

-  Jednostkowy koszt budowy kilometra trasy według wariantu burmistrza, będzie niższy. Wynika to m.in. z faktu oddalenia trasy od jezior, czyli lepszych warunków gruntowych i położenia na terenach należących do skarbu państwa – mówił dyrektor GDDKiA.

Wojciech Borzuchowski podkreślił, że prawdopodobieństwo wyboru wariantu burmistrza jest duże, ale może wiązać się z przesunięciem zakończenia inwestycji.

Według szacunków prace nad nowym wariantem przedłużą pierwotnie planowane terminy odbioru poszczególnych fragmentów dokumentacji o rok.

W spotkaniu prasowym dotyczącym budowy obwodnicy Augustowa  wzięli też udział Paweł Wnukowski, radny wojewódzki i Dariusz Ostapowicz radny Miasta Augustów. 

Konferencję na język migowy tłumaczył Maciej Pastusiak. 

***
Rozbudowa obwodnicy Augustowa jest częścią zadania obejmującego modernizacje całej drogi krajowej nr 16. Trasa ma zostać poszerzona do 7 m oraz zyskać nośność 11,5 ton, co pozwoli uruchomić cięższy ruch.

Głównym celem rozbudowy obwodnicy Augustowa jest uniknięcie przejazdu ciężkiego transportu przez miasto. Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wybrano wykonawcę - firmę Value Engineering. Umowa wraz z analizą i prognozą ruchu została podpisana 04.12.2019 r.

W grudniu 2019 r. firma Value Engineering przedstawiła pierwszych sześć wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa o średniej długości około 6,5 km. Dalszy zakres prac przedstawia się następująco:

  • odbiór dokumentacji w zakresie uproszczonego Studium Korytarzowego - II kw. bieżącego roku,
  • odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej- I kw. 2022,
  • złożenie wniosku o decyzję środowiskową w II kwartale 2022 roku,
  • przetarg w systemie P&B - III kw. 2024,
  • umowa z wykonawcą w systemie P&B – I kw. 2025,
  • realizacja 2026-2028.

 

 

Aneta Kursa/Bartłomiej Modzelewski 

facebook