Dodana: 4 wrzesień 2020 09:35

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2020 09:35

„Siła współpracy, moc integracji”. Rozpoczął się I Podlaski Kongres Rad Seniorów

Prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i wspólną strategią działania a także wzajemne poznanie się – to główne cele I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów, który odbywa się w Supraślu (2-3.09). Uczestniczą w nim przedstawiciele 15 rad z całego regionu. Wydarzenie uroczyście otworzył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki mówi do mikrofonu stojąc przed grupą osób siedzących na krzesłach
- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało się ten I Podlaski Kongres Rad Seniorów zwołać - zaczął marszałek, podkreślając przy tym dużą frekwencję uczestniczących w nim osób. – To jest bardzo ważne, że chcecie rozmawiać, że chcecie się integrować. (…) Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z Waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów – zaznaczył Artur Kosicki.

Wśród gości Kongresu nie zabrakło także gospodarza miasta Supraśl, Radosława Dobrowolskiego.

- My, jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten Kongres jest bardzo ważny. Dzisiaj w Supraślu szukamy „Seniorów.pl”. Życzę Państwu miłych, wspaniałych obrad dla dobra całego środowiska seniorów – powiedział burmistrz.

Ideą działalności rad seniorów nie jest - jak się często uważa - zapełnienie czasu wolnego osobom starszym, a odnalezienie w nich potencjału.

- Żeby mogli pracować na rzecz środowiska lokalnego, na rzecz mieszkańców - mówiła Bożena Bednarek, działająca w Radzie Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, redaktor „Podlaskiego Seniora” i zarazem wiceprezes Stowarzyszenia „Szukamy Polski, organizatora Kongresu. - Hasło tego spotkania, a właściwie całej naszej aktywności to jest „Siła współpracy, moc integracji” - chodzi właśnie o taką współpracę nie tylko między sobą, między członkami jednej rady, ale też między całym środowiskiem seniorów w naszym regionie – podkreślała.

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. Ich członkowie są pełni pasji i zapału do działania. Przede wszystkim jednak dbają o siebie nawzajem - koperty życia, centra seniorów, zakup defibrylatorów, organizowanie darmowych szczepień czy olimpiad sportowych to niewielka część inicjatyw, jakie podejmują.

– Seniorada, Nestoralia, Łomżyńskie Forum Seniora, karta seniora, pismo „Srebrnik” – wymieniała pomysły łomżyńskiej rady Grażyna Czajkowska. – Bierzemy też udział w obradach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zgłaszamy nasze potrzeby, żeby seniorów pobudzać, żeby aktywnie spędzali czas – dodała.

W dalszej części spotkania sytuację ekonomiczną seniorów województwa przybliżyła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ROPS) w Białymstoku, zaś Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski" opowiedział o założeniach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.

- Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać – mówił Jan Oniszczuk.

Ośrodek umożliwi zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz podniesienie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie. A przy okazji wesprze je finansowo – w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień Kongresu zakończą zajęcia warsztatowe, m.in. ćwiczenia podstawy dobrej komunikacji zespołowej oraz rozważania dot. przydatności nowoczesnych technologii cyfrowych. Na relaksacyjny spacer po Supraślu zaprosił burmistrz Radosław Dobrowolski wraz z Krzysztofem Wolframem z Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Spotkanie poprowadziły Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca  Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Bożena Bednarek. Uczestniczyła w nim także Beata Zadykowicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Seniorów.

Kongres realizowany jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. Zadanie sfinansowano w ramach ASOS 2014-2020. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje marszałek województwa, zaś opiekę medialną zapewniają Wrota Podlasia. Partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie.

 

Anna Augustynowicz

fot. Marcin Nawrocki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook