Dodana: 17 październik 2019 16:00

Zmodyfikowana: 17 październik 2019 16:00

Współpraca dla ochrony obszarów przyrodniczo cennych

Zrównoważony rozwój to wiodący temat rozpoczętej w czwartek (17 października) w Białowieży VI Międzynarodowej Konferencji „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło oraz członek zarządu województwa Marek Malinowski.

Ilustracja do artykułu Bialowieza 43.jpg

Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest najważniejszym w regionie dorocznym  spotkaniem leśników, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców z branży turystycznej oraz  specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

– Dziś w świecie zdominowanym przez człowieka kontakt z przyrodą staje się elementem, do którego dostęp jest coraz trudniejszy. Przyrodę trzeba chronić zapewniając jednocześnie społecznościom lokalnym zamieszkującym obszary przyrodniczo cenne warunki do godnego życia – zaznaczył otwierając dwudniową konferencję  dr. hab. inż. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Pogodzenie tych kwestii  nie jest łatwe, wymaga badań i analiz, a podstawą jest pogodzenie zainteresowanych grup.

Ważna rolę dyskusji takich jak ta w Białowieży podkreślał także wicemarszałek Olbryś nazywając ją konferencją odpowiedzialną.

– Z jednej strony musimy się rozwijać, a z drugiej nie skrzywdzić przyrody, zachować bogactwo natury – mówił wicemarszałek.  – Szczególnie to ważne w naszym regionie, gdzie mamy sporo obszarów cennych przyrodniczo.  

– Status obszarów przyrodniczo cennych powinien być konsensusem trzech czynników: ochrony środowiska, gospodarki i uwarunkowań społecznych – mówił prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor PB.

Pogodzenie interesów podmiotów związanych z tymi trzema czynnikami, zdaniem rektora Politechniki Białostockiej, wymaga stworzenia, w przypadku Białowieskiego Parku Narodowego, odrębnego aktu prawnego.

Taką potrzebę dostrzegli także inni uczestnicy dyskusji, w tym także wicemarszałek Olbryś.

– Z drugiej strony mamy prawo, które chroni obszary przyrodniczo cenne, trzeba je tylko egzekwować – dodał wicemarszałek.

Pierwszy dzień konferencji to sześć sesji dyskusyjnych, w tym VIII Forum Idei Miast Turystycznych oraz IV Gala Finałowa Nagrody Kronenberga „Omne Trinum perfectum” 2019.
Jedną z nich, moderowaną przez wicemarszałka Stanisława Derehajło, poświęcono cyfryzacji i nowym technologiom w turystyce.

– Żeby pokazać światu to, co tutaj mamy cennego, musimy opracować dobre materiały informacyjno-promocyjne oraz udostępniać je wirtualnie. Dzięki temu cały świat będzie zawsze o każdej porze dnia czy nocy mógł zajrzeć np. do Białowieskiego Parku Narodowego i zaostrzyć sobie apetyt, a potem wsiąść w samolot i przylecieć tutaj i zobaczyć to wszystko naocznie – mówił wicemarszałek.

Zaznaczył też, że piecza i promocja nad obszarami cennymi przyrodniczo jest ważna, bo w Podlaskiem stanowią one oś atrakcji turystycznych, ale nie należy zapominać o bogatym w naszych województwie  dziedzictwie kulturowym i kulinarnym.
 
W obradach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” uczestniczy ponad 100 ekspertów z kraju i zagranicy. To przedstawiciele m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz innych kluczowych instytucji.

W ciągu dwóch dni spotkania w Białowieży omówione mają być prawne i organizacyjne aspekty ochrony obszarów przyrodniczo cennych w kontekście prowadzenia zrównoważonej gospodarki turystycznej oraz leśnej. Zaprezentowane zostaną również międzynarodowe doświadczenia w kreowaniu jakości usług turystycznych oraz rozwiązania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami służącymi ochronie obszarów przyrodniczo cennych i zrównoważonej gospodarce turystycznej.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

ms

facebook