Dodana: 23 październik 2019 16:18

Zmodyfikowana: 24 październik 2019 09:02

Puszcza Białowieska od 40 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dokładnie cztery dekady temu fragment Puszczy Białowieskiej, jako piąty obiekt na świecie i pierwszy w Europie, został wpisany na prestiżową listę UNESCO. Podczas środowej (23 października) konferencji w Białowieży, inaugurującej obchody okrągłego jubileuszu, zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

Ilustracja do artykułu F--40-lecie Puszczy Białowieskiej na liście światowego dziedzictwa-51.jpg

Polski fragment Puszczy Białowieskiej został wpisany na utworzoną zaledwie rok wcześniej Listę Światowego Dziedzictwa w 1979 r. Stało się to podczas trzeciej sesji Komitetu UNESCO w Egipcie (22-26 października). W 1992 r. wpis został poszerzony o białoruską część Puszczy, stając się transgranicznym obiektem światowego dziedzictwa. Od 2014 r. obejmuje on całą Puszczę Białowieską pod nazwą Białowieża Forest.

– Puszcza Białowieska to coś wspaniałego. Jej przyrodą można odkrywać wciąż na nowo. Jest co oglądać, czym się zachwycać. Niesamowita jest magia tego miejsca, nie ma takiego drugiego na świecie – mówił wicemarszałek Olbryś. – A my jesteśmy szczęśliwcami, że znajduje się ono w województwie podlaskim.

Marek Olbryś, w imieniu całego zarządu województwa, przekazał pamiątkowy grawerton na ręce Michała Krzysiaka, dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, który wraz z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych był gospodarzem środowego spotkania.

Rozpoczęło się ono w godzinach porannych w Pawilonie Edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie otwarto wystawę archiwalnych zdjęć prof. Jana Jerzego Karpińskiego oraz rzeźb Józefa Wilkonia. Część oficjalna odbyła się z kolei w siedzibie BPN. Dyrektor  Michał Krzysiak wyróżnił osoby najbardziej zasłużone dla ochrony przyrody puszczańskiej statuetkami żubra, przypominając w ten sposób o 90. rocznicy restytucji tych zwierząt.

– To kluczowy gatunek dla ochrony obiektu jakim jest Puszcza Białowieska - zaznaczył Michał Krzysiak.

Profesor Marek Konarzewski, członek Polskiego Komitetu UNESCO, podkreślił rolę odpowiedzialności jaka spoczywa na nas wszystkich w zakresie trwania Puszczy.

– 40 lat to mgnienie chwili w historii Puszczy, która jest tu od 10 tys. lat. Życzę bezpośrednim włodarzom Puszczy, ale i nam wszystkim, przynajmniej kolejnych 10 tys. lat jest trwania – podkreślił prof. Konarzewski.

Wiele wskazuje na to, że życzenia mogą się spełnić, choćby ze względu na podkreślaną po wielokroć podczas spotkania dobrą współpracę współgospodarzy obiektu: Białowieskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale też lokalnych samorządów.

– Udowodniliśmy wielokrotnie, że potrafimy wspólnie pracować. Razem damy radę – mówił w swoim wystąpieniu Andrzej Nowak, dyrektor RDLP w Białymstoku, odnosząc się do współpracy z BPN.

Konferencja inaugurująca to zapowiedź akcentowania 40-lecia wpisu Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa przez cały rok. Polski Komitet UNESCO będzie w tym czasie patronować imprezom odbywającym się na terenie Puszczy Białowieskiej organizowanym przez Lasy Państwowe i BPN.

Przypomnijmy. Lista Światowego Dziedzictwa powstała na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego ONZ (1972 r.).

O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje spełnienie przynajmniej jednego z dziesięciu kryteriów kulturowych lub przyrodniczych. Decyzje o umieszczeniu danego obiektu na Liście podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie dorocznej sesji, na podstawie zgłoszeń z poszczególnych krajów. Obecnie na Liście znajduje się 1121 obiektów, w tym 869 obiektów dziedzictwa kulturowego, 213 przyrodniczego i 39 mieszanych, spełniających jednocześnie kryteria kulturowe i przyrodnicze. W Polsce wpisano na listę 16 obiektów. Puszcza Białowieska jest nadal jedynym obiektem przyrodniczym wśród nich.

ms

facebook