Dodana: 10 czerwiec 2021 10:11

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 10:52

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – finał ogólnopolski

Siedmioosobowy zespół reprezentujący województwo podlaskie zajął VII miejsce w XX edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Finał konkursu odbył się 9 czerwca w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Młodzież siedząca przy ławkach podczas konkursu

W tym roku nasze województwo reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej), w składzie: Aleksandra Naumowicz, Daria Kusiuk i Jakub Żołądkowski. Zespół zdobył łącznie 150 punktów, zdobywając VII miejsce w Polsce. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Eliza Lenczewska.

W konkursie wzięły udział drużyny reprezentujące 14 województw (42 uczestników). Podczas zmagań konkursowych młodzież zmierzyła się z testem zawierającym pytania ogólne obejmujące zagadnienia z ochrony środowiska, ochrony przyrody, biologii, geografii i ekologii, ogólnych wiadomości dotyczących tematyki leśnej oraz pytania z wiedzy o parkach krajobrazowych w Polsce. Oprócz testu uczestnicy musieli rozwiązać zadanie polegające na rozpoznawaniu 30 spośród 90 gatunków roślin i zwierząt oraz wziąć udział w zespołowej konkurencji  – „zadanie z mapą”. 

Organizatorem finału i tegorocznym koordynatorem ogólnopolskim był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

źródło, fot.: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
oprac.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook