Dodana: 15 czerwiec 2019 09:19

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2019 09:19

Podlaskie Ekoludki edukują się w terenie

Uczniowie Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku uczą się przez doświadczenie na lekcjach terenowych i wycieczkach, interesujących warsztatach, korzystają z niezwykłej pracowni ekologicznej, organizują Dni Młodego Naukowca, edukują rodziców i lokalną społeczność. Wszystko to w ramach zdobytego grantu na projekt „Podlaskie Ekoludki”, dofinansowanego z Funduszu Naturalnej Energii.

Trzy laboratoryjne szklane pojemniki z kolorową dymiąca cieczą, które trzymają osoby w rękawiczkach i białych fartuchach

Jury oceniło projekt bardzo wysoko i uznało za projekt modelowy.

- Cieszymy się, że go realizujemy, bo dzięki temu możemy aktywnymi metodami kształtować u naszych uczniów od najmłodszych lat postawy proekologiczne, przekazać im wiedzę o odnawialnych źródłach energii oraz motywować do dbania o środowisko – mówi Aneta Boruch, dyrektor Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji.

Zadowoleni są też najbardziej zainteresowani. Dzieciom bardzo podobały się warsztaty, na których filtrowana była woda, przeprowadzono badania jej jakości, a suchy lód zapewnił niesamowite efekty. Z kolei ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  pokazali uczniom bogactwo ptaków na białostockich Stawach Dojlidzkich.

Dzięki uzyskanemu grantowi w wysokości ok. 10 tys. zł w szkole powstała pracownia edukacji ekologicznej, w której uczniowie prowadzą szereg doświadczeń, pomiarów i eksperymentów. Jej wyposażenie wykorzystywane jest również do zajęć w terenie. Zakupione zostały m.in. zestawy do obserwacji i badania przyrody, w tym wody i powietrza, zestawy obrazujące działanie energii słonecznej i jej praktyczne zastosowanie: hydrocary, żaby fotowoltaiczne i mnóstwo innych interesujących pomocy dydaktycznych.

Uczniowie brali udział w cyklu warsztatów edukacyjnych o tematyce proekologicznej, m.in. warsztaty recyklingu, kulinarne, pokazujące znaczenie czystej wody i powietrza. Dodatkowo uczniowie uczyli się przez doświadczenie na wycieczkach terenowych – z ornitologiem na Stawy Dojlidzkie, gdzie 6 i 7-latkowie prowadziły obserwacje ptaków oraz do Nadleśnictwa Waliły, gdzie leśnicy pokazali dzieciom walory podlaskiej przyrody. Nie zabrakło dobrej zabawy przy ognisku z kiełbaskami. Podczas warsztatów i wycieczek wykorzystywane były metody aktywizujące oraz nauka przez doświadczenie.

W szkole zorganizowane zostały także dwa konkursy z nagrodami, propagujące postawy proekologiczne, a także dwa eventy naukowe: „Dzień Młodego Naukowca – Przygody z Wodą” z okazji Światowego Dnia Wody a z okazji Światowego Dnia Ziemi „Dzień Młodego Naukowca – Przygody z Ziemią.

facebook