Dodana: 16 maj 2019 14:50

Zmodyfikowana: 16 maj 2019 15:25

Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka - Odpowiedzialność” na UwB

Gospodarka odpadami, wpływ środowiska na zdrowie człowieka i promocja najnowszych rozwiązań służących poprawie środowiska naturalnego – to jedne z wielu zagadnień Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko – Nauka - Odpowiedzialność”. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca br. w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Popdisanie umowy organizacja konferencji Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność (3).JPG

Inicjatorami  tego ogólnopolskiego forum jest Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i Instytut Kronenberga.
Do współorganizacji przedsięwzięcia włączył się również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W czwartek, 16 maja br. dziekan wydziału biologiczno-chemicznego UwB prof. Beata Izabela Godlewska - Żyłkiewicz, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga Adam Walicki i wicemarszałek Marek Olbryś podpisali umowę partnerską o współorganizacji konferencji.

Nauka, samorząd, biznes powinny współpracować
Wicemarszałek Marek Olbryś zaznacza, że wypracowanie pewnych zasad działania w obszarze ochrony środowiska wymaga współpracy pomiędzy naukowcami, samorządowcami i przedsiębiorcami.
- Zależy nam aby to współdziałanie było bardzo szerokie we wszystkich dziedzinach i planujemy cykl takich konferencji, na które zapraszalibyśmy samorządy, ale też przedsiębiorców którzy zajmują się m.in. technologią ochrony środowiska,  odpadów komunalnych czy  instytucje zajmujące się odzyskiwaniem materiałów nie nadających się do recykling… Taka współpraca z pewnością przyniesie pożądane efekty dla naszego środowiska naturalnego - mówił wicemarszałek Olbryś -  Jako samorząd województwa chcemy wspierać  przedsięwzięcia, których celem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy nauka i praktyką, a ta konferencja będzie właśnie takim spotkaniem.

Prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki podkreśla, że urząd marszałkowski został zaproszony do współudziału w organizacji konferencji jako reprezentant ogółu społeczeństwa naszego regionu. A celem organizatorów jest to aby w forum wzięły udział wszystkie lokalne samorządy lokalnych samorządów, przede wszystkim na wymianę doświadczeń i wspólnie wypracowane wnioski.
- Mamy przekonanie,  że wypracujemy pewne rekomendacje zarówno dla strony ustawodawczej, ale też będziemy poszukiwać rozwiązań, które mogłyby pomóc tu w regionie – mówił Adam Walicki -  Chcemy zainicjować współpracę i pokazywać dobre praktyki  w naszym województwie, choćby na przykładzie gminy Turośń Kościelna, która zarówno w obszarze OZE jak i gospodarki odpadami jest gminą wiodącą.

Ogólnopolska Konferencja „Środowisko - Nauka - Odpowiedzialność” odbędzie się 14 czerwca br. w Instytucie Chemii UwB.  Jej koordynatorem z ramienia Uczelni jest prof. Prof. Agnieszka Zofia Wilczewska.
 - Wiodącym tematem forum będzie problem gospodarki odpadami, ale także będziemy mówić o  problemie zanieczyszczenia powietrza,  o nowych technologiach … - informuje prof. Wilczewska. Spotkanie będzie się składało z trzech bloków: sesji naukowej, części oficjalnej - podczas której wystąpią osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w województwie i panelu dyskusyjnego z samorządowcami.

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB  prof. Izabela Godlewska- Żyłkiewicz liczy na to, że konferencja zorganizowana wspólnie z samorządem województwa, a skierowana przede wszystkim do lokalnych samorządów pomoże podnieść świadomość ekologiczną wśród mieszkańców regionu.

ak
fot.UwB 

Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się TUTAJ

facebook