Dodana: 10 marzec 2020 12:37

Zmodyfikowana: 10 marzec 2020 12:37

Niezwykły widok na dolinę Narwi

Wieża widokowa oraz "szpital dla zwierząt" - to nowe obiekty w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi (ŁPKDN). Ośmiometrowa wieża znajduje się w miejscowości Rakowo-Czachy, zaś ośrodek dla zwierząt jest na terenie ŁPKDN w Drozdowie.

Ilustracja do artykułu untitled-03.jpg

- Nie ma w Polsce innego parku krajobrazowego z Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Mariusz Sachmaciński, dyrektor ŁPKDN. - Opiekujemy się przede wszystkim bocianami, ale także innymi gatunkami wodno - błotnymi, drapieżnikami. Możemy także przejściowo, przed przewiezieniem do specjalistycznych ośrodków, zajmować się drobnymi ssakami: młodymi sarnami i łosiami, cielętami jeleni, jeżami. Nie odmawiamy nikomu pomocy, a oznajmiamy, że jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem, który ratuje, chroni i przywraca do natury zwierzęta – dodał.

W otwarciu nowych obiektów brali udział m. in., reprezentujące Urząd Marszałkowski Agnieszka Kowalewska i Renata Łapińska z Departamentu Ochrony Środowiska, Edyta Kapowicz z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) oraz przewodniczący Rady Parku, były poseł Józef Mioduszewski

- To nowa jakość w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Wieża widokowa ma służyć obserwowaniu populacji  bociana białego wzdłuż Narwi: jak żerując, jak budują gniazda, wychowują  młode. Oczywiście także, wyposażona w urządzenia optyczne  konstrukcja da wgląd w życie doliny Narwi bezcenne w celach edukacyjnych i z punktu widzenia turystyki - poinfomowała Sylwia Sokalska z ŁPKDN.

Jak przypomniała, w Rakowie, od trzech lat życie bocianiej pary, Raczki (przemianowanej ostatnio na Rączkę) i Czacha oraz ich potomstwa, można obserwować online na stronie PTOP, z czego korzystali internauci z 90 krajów.       

- Ta budowa nie obyła się bez kłopotów, ale w krytycznym momencie udało się pokonać problemy finansowe dzięki wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi - podkreśla dyrektor Mariusz Sachmaciński. Zachęcał też do uważnego skorzystania z lunety i lornetek. Przy optycznym wspomaganiu można dostrzec chmary drapieżnych ptaków, a dyrektor spodziewa się także odwiedzin tam bielików, które rozpoczęły budowę gniazda w pobliżu.

Jak informuje Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, wieża widokowa w Rakowie Czachach oraz rozbudowany Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy siedzibie Parku w Drozdowie to przedsięwzięcia zrealizowane w ramach prowadzonego w Parku projektowi LIFEciconiaPL pt. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski wschodniej” oraz dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

mg / oprac. mp

fot. Maciej Gryguc

facebook