Dodana: 9 lipiec 2020 13:45

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 15:28

Moduł sprawozdawczości w BDO został uruchomiony

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) został wdrożony moduł sprawozdawczości.

Ilustracja do artykułu BDO-sprawozdania-2019 zdjęcie.jpg

Za pośrednictwem BDO należy składać za rok 2019 roczne sprawozdania:

1) o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – w terminie do 31 października br. (z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy sprawozdania powinni złożyć do 11 września br.)

Obowiązek dotyczy (zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

  • podmiotów obowiązanych do prowadzenia ewidencji w zakresie: wytwarzania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania odpadów;
  • podmiotów prowadzących działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.


2)
o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – w terminie do 11września br.

Obowiązek złożenia tych sprawozdań dotyczy (w myśl art. 73 i 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

  • wprowadzających opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzających pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • wprowadzających sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • wprowadzających baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przypominamy, że wszystkie ww. sprawozdania powinny być złożone wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Wrót Podlasia dotyczących sprawozdawczości – link do strony.

Sprawozdania można składać na stronie BDO – link do strony.


Anna Wiszniewska, Departament Ochrony Środowiska UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook