Dodana: 15 czerwiec 2019 09:29

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2019 09:29

Małe wydarzenie w wielkiej sprawie

Tymi słowami piątkową (14 czerwca) Ogólnopolską Konferencję Naukową Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność podsumował Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga, jej współorganizator. Wydarzenie zdominował temat gospodarki odpadami.

Ilustracja do artykułu Konferencja dotycząca ochrony środowiska (22).jpg

Współorganizatora konferencji – Samorząd Województwa – reprezentował na niej wicemarszałek Marek Olbryś. Podkreślił on, że gospodarka odpadami jest dla samorządów niesamowicie istotną kwestią.   

– Kwestie środowiskowe są ważne szczególnie tutaj w województwa podlaskim, gdzie mamy wspaniałe walory przyrodnicze. Jeśli nie zadbamy o środowisko, stracimy na tym gospodarczo. Przyrodę musimy szanować i dbać o nią, bo jest to nasz wielki atut – powiedział. I dodał: – Tego typu spotkania jak dzisiejsza konferencja są bardzo potrzebne. Jeśli nie będziemy spotykać się i rozmawiać, nie uzyskamy zadowalających rezultatów w zakresie ochrony środowiska.

Potrzebna edukacja od podstaw

Uczestnicy konferencji próbowali także znaleźć odpowiedź na pytanie jak walczyć z patologiami w zakresie gospodarki odpadami. To chociażby porzucanie śmieci w nieodpowiednich miejscach – wyrobiskach po żwirze, lasach.

– To wynik braku wystarczającej edukacji ekologicznej. Ludzie nie wiedzą, że wszystkie śmieci, które produkują, mogą oddać w ramach jednej i tak ponoszonej opłaty – mówił Lech Magrel, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.

– Nie ma logicznego uzasadnienia dla takich praktyk, jeśli chodzi o śmieci komunalne, gdzie opłata za ich wywóz jest ponoszona w formie ryczałtu – mówił Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościelnej. – Warto jednak zauważyć, że gros porzucanych nielegalnie śmieci to odpady budowlane, jako, że brak jest przepisów regulujących kwestię odpadów powstałych w procesie inwestycyjnym.

Stąd pomysł, żeby firmy budowalne po wykonaniu inwestycji, musiały rozliczać wywóz śmieci.

Podlaskie – nie jest źle, ale mogłoby być lepiej

– Wyzwania związane z ochroną środowiska są szczególnie istotne tu na tym terenie, które na tle innych ma jedną z mniejszych wartości  zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – podkreśliła Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Jak podkreśliła, z analiz GIOŚ wynika, że w Podlaskiem wykrywa się stosunkowo niewiele nielegalnych działań w zakresie gospodarki odpadami. Według inwentaryzacji dokonanej przez tę instytucję, podczas gdy w całym kraju jest 300 miejsc nielegalnego składowania śmieci, które powinny trafić do odzysku lub unieszkodliwienia, w Podlaskiem są zaledwie cztery. Dyrektor Szadura zaznaczyła, że znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o odpadach zwiększa kary za tego typu praktyki do nawet miliona złotych.

– Musimy walczyć o to, żeby dla przyszłych pokoleń zachować to środowisko, w takim stanie jakim zastaliśmy, a nawet dążyć do jego poprawy – podsumowała.  

Warto rozmawiać

Ogólnopolską Konferencję Środowisko – Nauka – odpowiedzialność zorganizował Instytut Kronenberga, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku, gospodarz spotkania. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu środowisk, wymieniając się zdobytymi doświadczeniami.

– Chylę czoła przed wszystkimi osobami, które przyjechały: jest dziś z nami wielu naukowców,  samorządowców, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicieli świata biznesu. Optymalny zestaw osób, które powinny na ten temat rozmawiać – powiedział Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga.

Podkreślił, że wyzwań w kwestii ochrony  środowiska jest coraz więcej.

– Musimy sobie uświadomić, że jeśli nie ma rozmowy na temat gospodarki odpadami, to tak, jakbyśmy przestali mówić o ochronie środowiska – dodał.

Walickiemu wtórowały głosy obecnych na konferencji przedstawicieli wszystkich obecnych środowisk, którzy za długofalowe, ale najbardziej skuteczne rozwiązanie uznali edukację i podnoszenie świadomości społeczeństwa.

ms

facebook