Dodana: 20 maj 2020 14:56

Zmodyfikowana: 20 maj 2020 16:14

Kwestia walki z problemem suszy i powodzi priorytetem w Podlaskiem

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi to priorytet zarówno dla Polski, jak i województwa podlaskiego. W środę (20.05) podczas konferencji prasowej na terenie zlewni w Złotorii nad rzeką Narew przedstawiono działania jakie są podejmowane w Polsce i w Podlaskiem w ramach retencji korytowej.

Ilustracja do artykułu Jaz w Złotorii.jfif
  • Retencja korytowa to odpowiedź na walkę ze skutkami suszy i powodzi,
  • 150 dni w roku – tyle trwa piętrzenie wody na jazie,
  • 2,6 m – tyle wynosi wysokość piętrzonej wody w rzece przez jaz,
  • 6,5% - tyle średnio w ciągu roku stanowią odpływy rzeczne, które państwo polskie gromadzi.
  • 2000 zł – taką kwotę dotacji mogą otrzymać mieszkańcy na budowę systemów deszczowych retencjonujących wodę.

- Mamy tu dobry przykład tego jak działamy, czyli podpiętrzając wodę na ciekach, zatrzymujemy ją, podpiętrzamy tak żeby zwiększyć retencję korytową, dolinową, żeby wpływać na okoliczne łąki – powiedział Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponad 50 budowli piętrzących zostanie wyremontowanych tylko w województwie podlaskim w ramach działań związanych ze zwiększeniem retencji korytowej. Połowa z zaplanowanych przetargów została już ogłoszona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Białymstoku poinformował, że w najbliższym czasie na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku odremontowany zostanie przepust z piętrzeniem i zastawką na rzece Kanał E Suraż, przepust z piętrzeniem i zastawką na rzece Czarnej, przepust z piętrzeniem na rzece Szeroka Struga, zastawka na rzece Ciek spod Sofipola, 3 przepusty z piętrzeniem na rzece Ciek Tatarczny oraz jaz Zajma na rzece Supraśl. 

Jaz w Złotorii służy do nawodnień rolniczych metodą podsiąkową. Zadaniem budowli jest poprawa stosunków wodno-powietrznych, dostosowanych do potrzeb rolnictwa w okresie wegetacji. Piętrzenie wody na jazie odbywa się od 15 kwietnia do 20 września, czyli przez 150 dni w roku z przerwa na sianokosy. Jaz może piętrzyć wodę w rzece do wysokości 2,6 m. Przewidywana retencja po osiągnieciu przez obiekt pełnej sprawności to 220 tys. m³ wody, a obszar bezpośredniego odziaływania urządzenia na grunty rolne w jego zasięgu to 1 140 ha. Jaz Złotoria razem z innymi 5 jazami, które wchodzą w skład Obiektu Hydrotechnicznego Jazy Narwiańskie, oddziałują na 3 000 ha. Są to głównie użytki zielone znajdujące na terenie 4 gmin: Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże i Krypno oraz obszar Narwiańskiego Parku Narodowego.

-Ambicją polskiego rządu jest to aby wprowadzać do życia odpowiednie programy, które wpierają retencję i takie programy już funkcjonują, środki na te działania są zabezpieczone – stwierdził Mariusz Gromko, Senator RP dodając, że teraz Polska kumuluje 6,5% średniorocznych odpływów rzecznych, a ambicją tych programów jest i mamy do tego warunki, abyśmy, jako państwo kumulowali 15%.

Coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Na szczególną uwagę zasługuję zaangażowanie Gminy Choroszcz we wspieranie mieszkańców w ochronie zasobów wodnych. Na budowę systemów deszczowych retencjonujących wodę, mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% poniesionych kosztów, w kwocie nawet 2000 zł.

- Pierwsze umowy z mieszkańcami już zostały podpisane, cały czas nabór wniosków trwa. – powiedział Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy nie kryjąc podziwu z dużej ilości składanych wniosków przez mieszkańców gminy, którzy dostrzegają ten problem i chcą gromadzić wodę deszczową. Ponadto wyraził nadzieję, że w taki sposób ta woda zostanie na dłużej w gminie Choroszcz.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej kwestii walki ze skutkami suszy i powodzi w województwie podlaskim byli obecni Mariusz Gromko, Senator RP, Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mirosław Markowski, dyrektor RZGW w Białymstoku, Andrzej Chodkiewicz, zastępca dyrektora RZGW, Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego, Adam Aleksiejuk, dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku, Dariusz Zawadzki, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy, Marek Stankiewicz, wójt gminy Krypno, Wojciech Cybulski, wójt gminy Dobrzyniewo Duże oraz Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina.

W ciągu trzech lat na terenie RZGW w Białymstoku retencja korytowa zwiększy się aż o 13 milionów m3. Zrealizowane zostaną 22 zadania na łączną kwotę 18 milionów złotych. Przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy. 

Źródło/fot.: Rzecznik Prasowy Wód Polskich w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski

facebook