Dodana: 7 sierpień 2020 10:14

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2020 10:14

Kolejne nabory dla gmin na inwestycje z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami

Selektywna zbiórka, zapobieganie powstawania odpadów oraz instalacja gospodarowania nimi - to tematy naborów wniosków dla gmin, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 24 sierpnia br. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca 2022 r.

Ilustracja do artykułu kosz na śmieci.jpg

Z NFOŚiGW będzie można otrzymać dotacje i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Z oferty będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy zainteresowani np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Pomoc finansowa przysługiwać będzie też na budowę nowych oraz modernizację istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także ponadregionalnych instalacji (PIPOK).

Budżet całego programu "Racjonalna gospodarka odpadami" wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł.

Szczegóły - link do strony Ministerstwa Klimatu (MK).

źródło: MK
oprac. Anna Augustynowicz
fot. Alexas_Fotos/Pixabay

facebook