Dodana: 14 wrzesień 2020 13:59

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2020 13:59

Gminne sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi składane przez konto JAP w BDO

Dostęp do indywidualnego konta dedykowanego jednostkom administracji publicznej (tzw. konta JAP), w Bazie Danych Odpadowych (BDO) jest niezbędny, by zrealizować obowiązek wykonania sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. Termin na złożenie sprawozdania mija 31 października.

Ilustracja do artykułu sprawozdania gminne.jpg

Warto przypomnieć, że sprawozdanie należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej https://jap-bdo.mos.gov.pl/. W tym celu niezbędne jest uzyskanie przez upoważnionego pracownika gminy dostępu do konta JAP w BDO.

Gminy, które nie uzyskały jeszcze dostępu do BDO w ramach indywidualnego konta JAP powinny jak najszybciej dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej https://jap-bdo.mos.gov.pl/.

Warto podkreślić, że nie chodzi o dostęp do konta na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/,  uzyskanego przez część gmin w związku z wpisem do rejestru BDO jako podmiotu wytwarzającego odpady lub prowadzącego PSZOK. Informacje szczegółowe dotyczące uzyskania dostępu JAP-BDO znajdziecie Państwo pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/news/dostep-do-bdo-dla-wojtow-burmistrzow-prezydentow/ lub pod numerem telefonu: 22 34 04 050.

W sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie dostępu jednostek administracji publicznej (JAP) należy kontaktować się z administratorem bazy, którym jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie działający na zlecenie Ministra Klimatu.

oprac. Małgorzata Sawicka

facebook