Dodana: 31 marzec 2021 15:46

Zmodyfikowana: 31 marzec 2021 15:46

Bezpłatne doradztwo energetyczne w ramach ogólnopolskiego projektu

Nieodpłatne doradztwo energetyczne również dla osób fizycznych zakłada projekt Ministerstwa i r Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest realizowany z partnerami na terenie całego kraju.

Panele fotowoltaiczne

Projekt o nazwie „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to ogólnopolski system wsparcia. Skierowany jest do sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Profesjonalni doradcy energetyczni udzielają nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji, których celem jest pomoc przy inwestycjach z zakresu efektywności energetycznej, OZE, a także przy wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej.

Głównym celem projektu doradztwa energetycznego jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez: zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Dotychczas udzielono blisko 150 tys. porad i konsultacji. Projekt zakłada także wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej . W tym zakresie dotychczas przeszkolono blisko 1 600 energetyków gminnych.

Trzecim celem opisywanego projektu jest wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez informowanie o korzyściach oraz potencjalnych źródłach finansowania.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie mu dedykowanej – link do strony.

oprac. Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook