Dodana: 6 luty 2004 11:13

Zmodyfikowana: 6 luty 2004 11:13

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Konarskiego 14, 16-030 Supraśl 
tel./fax (0-85) 718 37 85
www.pkpk.pl  

e-mail:ksiegowosc@pkpk.pl, sekretariat@pkpk.pl, edukacja@pkpk.pl, ochrona@pkpk.pl, turystyka@pkpk.pl


U źródeł rzeki Jałówki

Utworzony w maju 1988 r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej otrzymał imię prof. Witolda Sławińskiego, profesora Akademii Medycznej w Białymstoku, biologa i krajoznawcy. Wokół parku utworzono strefę ochronną, tzw. „otulinę” o powierzchni 52.255 ha. W ten sposób park wraz z otuliną objął niemal całą Puszczę Knyszyńską. Obszar objęty ochroną liczy ponad 126 tys. ha. Jest to park typowo leśny. Lasy i zadrzewienia zajmują 82,1% jego powierzchni. 
   

Fauna
Występuje tu ponad 150 gatunków ptaków. Wśród nich są gatunki rzadkie i ginące: bieliki, kanie rude oraz derkacze, a także: bociany czarne, żurawie, trzmielojady, gadożery, orliki krzykliwe i włochate, puchacze, sóweczki, włochatki oraz dzięcioły. Stwierdzono występowanie 18 gatunków drobnych ssaków, m.in.: ryjówki aksamitnej i malutkiej, rzęsorka rzeczka, badylarki, smużki, darniówki zwyczajnej i myszy leśnej. Do najciekawszych należą koszatki i orzesznice, których obecność świadczy o wysokim stopniu naturalności środowiska. Puszcza Knyszyńska może pochwalić się obecnością największych polskich ssaków - żubrów (stado wolnożyjące). Bardzo atrakcyjnym mieszkańcem puszczy jest jeleń. Liczne są też dziki oraz sarny. Drapieżniki reprezentują: wilki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, łasice i gronostaje oraz nieliczne niestety rysie. Nad brzegami rzek i strumieni bytują piżmaki i bobry, a na polach i obrzeżach lasów - zające.

Flora
Cechą wyróżniającą Puszczę Knyszyńską spośród innych kompleksów leśnych jest jej charakter borealny, charakteryzujący się m.in. znacznym udziałem świerka. Na stanowiskach naturalnych brakuje takich gatunków drzew jak: klon jawor, buk zwyczajny, jodła pospolita czy modrzew polski. Północno-wschodnią granicę swego zasięgu osiąga tu dąb bezszypułkowy.    

 

Flora puszczy liczy 843 gatunki roślin naczyniowych. Gatunki wymierające to chamedafne północna i fiołek torfowy, narażony na wyginięcie, wierzba borówkolistna i wątlik błotny oraz zagrożone m.in. brzoza niska, wierzba lapońska, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, stoplamek plamisty, żłobik koralowaty, turówka leśna, żurawina drobnolistna i konietlica syberyjska. Bogata jest także brioflora Puszczy. Odnotowano występowanie 198 gatunków mszaków, z tego 11 gatunków zagrożonych. Flora porostów liczy 280 gatunków, z czego gatunki bardzo rzadkie stanowią 38,6%, a gatunki zagrożone 38,2%.

Walory...

  • Rezerwaty przyrody
    Na terenie parku znajdują się rezerwaty: Bahno w Borkach, Budzisk, Chomontowszczyzna, Góra Pieszczana, Jałówka, Jesionowe Góry, Karczmisko, Kozłowy Ług, Krasne, Krzemianka, Krzemienne Góry, Kulikówka, Las Cieliczański, Międzyrzecze, Stara Dębina, Stare Biele, Starodrzew Szyndzielski, Surażkowo, Taboły, Wielki Las i Woronicza. Rezerwaty zajmują łączną powierzchnię 3750 ha.                


Strumień Woronicza

  • Arboretum w Kopnej Górze
    Jest szczególną atrakcją przyrodniczą od 1988 r. Założone i prowadzone przez Nadleśnictwo Supraśl jest pierwszą tego typu placówką w północno-wschodniej Polsce. Zajmuje obszar 26 ha zróżnicowanego pod względem wysokościowym i siedliskowym terenu, położonego nad rzeką Sokołdą. Ma charakter parku leśnego, w którym zgromadzono już ok. 500 gatunków i odmian drzew i krzewów (obiekt pełni rolę dydaktyczną). To także miejsce historyczne, bowiem pobliskie łąki nad Sokołdą były miejscem bitwy z czasów Powstania Styczniowego (1863 r.), a rosnące na terenie Arboretum pomnikowe dęby były miejscami straceń powstańców.

Na turystę czekają...


 

facebook