Dodana: 6 styczeń 2010 13:28

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2019 11:52

Wiejskie budownictwo drewniane w Województwie Podlaskim

Od 2005 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu organizują konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim.

Cele konkursu

1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
2. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
3. Zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
4. Rozpropagowanie piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
5. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.
6. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.

Szczegóły organizacyjne podane są w regulaminie Konkursu, który zamieszczamy poniżej w załącznikach, razem z drukiem zgłoszenia oraz oświadczeniem. W zgłoszeniu należy podać aktualny adres zamieszkania i koniecznie numer telefonu. 

 

Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
tel. (086) 2771 – 328 w. 21 w godz. 800-1600,
www.muzeumrolnictwa.pl

Udział w konkursie zgłaszamy wypełniając załączony druk zgłoszenia
Oferty do konkursu wysyłamy na adres:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5.
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook