Dodana: 15 wrzesień 2020 10:14

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2020 10:14

„Zawody Kawaleryjskie z biegiem Św. Huberta” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w dniu 14 września 2020 r. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zawody Kawaleryjskie z biegiem Św. Huberta” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Jazda konna

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 września 2020 r. do dnia
22 września 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

zdjęcie pochodzi z profilu fb Zawody kawaleryjskie połączone z obchodami dn. św. Huberta

facebook