Dodana: 28 marzec 2019 15:27

Zmodyfikowana: 28 marzec 2019 15:27

„Wieczór Pamięci 2019” z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 27 marca 2019 r. Fundacja Patria Mater w Białymstoku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wieczór Pamięci 2019” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 marca 2019 r. do dnia
03 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook