Dodana: 11 maj 2021 15:29

Zmodyfikowana: 11 maj 2021 15:56

„Warsztaty wokalne w plenerze” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 07 maja 2021 r. Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Harmonica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty wokalne w plenerze” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu nuty.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 maja 2021 r. do dnia 19 maja 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

źródło: Biuro Kultury UMWP

fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook