Dodana: 15 kwiecień 2019 09:23

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2019 09:23

Sonaty A Quattro - Gioacchino Rossiniego - przedsięwzięcie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego złożyło ( 12 kwietnia br.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: SONATY A QUATTRO GIOACCHINO ROSSINIEGO z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia
23 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook