Dodana: 10 kwiecień 2019 15:55

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2019 15:55

Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w dniu 9 kwietnia 2019 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

W błękitnym świetle na tle kurtyny stoi postać w białym kombinezonie

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia
16 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot. Tomasz Adamski- za: fb Lato w Teatrze Solniki 44

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook