Dodana: 11 lipiec 2022 13:55

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2022 14:03

„Rodzina w myśli bł. Ks. Michała Sopoćki” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Archidiecezja Białostocka 5 lipca 2022 r. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rodzina w myśli bł. Ks. Michała Sopoćki” pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Wieże kościoła farnego w Białymstoku

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 lipca 2022 r. do dnia
17 lipca 2022 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook