Dodana: 4 listopad 2019 10:09

Zmodyfikowana: 4 listopad 2019 10:11

Prezydent Kaczorowski – 100. rocznica urodzin. Publikacja biograficzna. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 31 października 2019 r. Fundacja Polacy znad Niemna złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Prezydent Kaczorowski – 100. rocznica urodzin. Publikacja biograficzna ”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu Tablica R. Kaczorowskiego.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04listopada 2019 r. do dnia 10 listopada 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook