Dodana: 9 sierpień 2022 15:22

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2022 15:22

Piknik rodzinny - Pocztówka z dawnych lat

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Bona” w Brańsku 9 sierpnia 2022 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piknik rodzinny- Pocztówka z dawnych lat” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Pięć młodych kobiet w strojach ludowych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 9 sierpnia 2022 r. do dnia
15 sierpnia 2022 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: archiwum UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook