Dodana: 26 listopad 2019 11:08

Zmodyfikowana: 26 listopad 2019 11:08

Otwarty konkurs ofert - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”

W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Artystyczne Mikołajki Miasta i Gminy Łapy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia
02 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook