Dodana: 19 listopad 2019 11:06

Zmodyfikowana: 19 listopad 2019 11:06

Organizacja spotkania opłatkowego – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 14 listopada 2019 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja spotkania opłatkowego dla 60 osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia
25 listopada 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Pliki do pobrania

facebook