Dodana: 13 maj 2019 09:14

Zmodyfikowana: 13 maj 2019 09:31

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert Widowisko musicalowe „Musicalowe marzenia”

W dniu 10 maja 2019 r. Stowarzyszenie Białostocka Akademia Musicalowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Widowisko musicalowe „Musicalowe marzenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 13 maja 2019 r. do dnia
19 maja 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

facebook