Dodana: 31 październik 2019 14:40

Zmodyfikowana: 31 październik 2019 14:40

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Studenckie pożegnanie z Moniuszką”

W dniu 30 października 2019 r. Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Studenckie pożegnanie z Moniuszką” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu Stanisław Moniuszko.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 31 października 2019 r. do dnia
06 listopada 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

Pliki do pobrania

facebook