Dodana: 28 maj 2019 09:21

Zmodyfikowana: 28 maj 2019 09:21

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Powstanie Sejneńskie 1919”

W dniu 27 maja 2019 r. Fundacja Historia i Kultura złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji autorstwa prof. Wiesława Wysockiego „Powstanie Sejneńskie 1919” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Sterta książek.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia
03 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot.: pixabay

Pliki do pobrania

facebook