Dodana: 28 listopad 2019 15:27

Zmodyfikowana: 28 listopad 2019 15:27

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Podlaska Wigilia u Skowronków”

W dniu 27 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaska Wigilia u Skowronków” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia
04 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook